Beloningscultuur bij de ING: godsdienst van de zelfverrijking

android-chrome-512x512_tcm162-26158.pngEn ja hoor, onder druk van de publieke opinie trok de ING vandaag het voorstel in om topman Hamers een opslagje van 50% mee te geven, terwijl de gewone ING werknemers, je weet wel, diegenen die na een wegbezuiniging van duizenden medewerkers zijn overgebleven, het met 1,7% moeten doen.

Terwijl iedereen vol verontwaardiging de stem verheft over de schandelijke graaizucht van de lieden aan de top van het bankwezen, hopen en verwachten de heren in de hoge torens van de macht dat de bui snel over zal waaien. Ze moeten met de tijd mee en kunnen niet bij de internationale trends achterblijven. Het is toch immers in het belang van de bank dat talent wordt vastgehouden en dat omwille van een duidelijke beleidsvoering de stabiliteit in de leiding wordt gewaarborgd, etc.

Toen echter duizenden klanten hun rekening bij de ING opzegden en op zoek gingen naar een bank die ethisch verantwoord opereert, ging de ING snel over stag: laten we maar van die bonus afzien. Heel vermakelijk: dit was een bonus om van af te zien, letterlijk en figuurlijk. Continue reading “Beloningscultuur bij de ING: godsdienst van de zelfverrijking”

Advertisements

Fundamentalisme: De kunst van het God onder de duim hebben.

ben-white-181034-unsplash(Op verzoek hier een vertaling van mijn eerder artikel: Fundamentalism: The Art of Owning God.)

Lastige vraag: wat is fundamentalisme? Je kunt dit geschiedkundig benaderen maar ook conceptueel. Laten we de laatste kiezen, want anders gaat dit artikel veel te lang worden.

Ik herinner me nog wel, toen ik zelf nog evangelisch was en eigenlijk stiekem een fundamentalist, dat ik de beschuldiging van fundamentalisme altijd wegwuifde. Wij waren niet te vergelijken met de moslimextremist die bloeddorstig het zwaard heft. Ook leken wij in de verste verten niet op die wereldmijdende sektes die in hun eigen zeepbel leven. Als ik me het goed herinner, was mijn tegenargument dan ook vooral dat wij evangelischen open staan voor de wereld. En dat is tot op zekere hoogte nog waar ook, maar, let wel, alleen tot op zekere hoogte. Uiteindelijk creëren evangelische christenen hun eigen versie van de wereld waarbij ze dingen van de wereld kopiëren die dan wel hun uiterlijke conformiteit aan die wereld behouden maar qua inhoud volledig worden overmeesterd en getransformeerd ten behoeve van de subcultuur. Denk bijvoorbeeld aan de christelijke rock die nu ineens “Scripturally rooted” (bijbelgetrouw) moest zijn. Waren evangelischen wel echt anders dan fundamentalisten?
Continue reading “Fundamentalisme: De kunst van het God onder de duim hebben.”

De Ondraag’lijke Last der Levensheiliging

CampMeeting4.gifChristenen zijn door de eeuwen aan de haal gegaan met het ideaal van een volmaakte geloofsgemeenschap. Het begon al met de Donatisten die vonden dat mensen die tijdens de christenvervolging onder Diocletianus hun geloof verloochend hadden niet opnieuw in de Kerk konden worden opgenomen. Later waren het de anabaptisten die meenden dat de Kerk een zuivere gemeenschap moet zijn die zich afzonderde van de wereld om zo levensheiliging na te streven. In het Genève van Calvijn drukte de regel der dankbaarheid zwaar op het sociale leven en bleef ook daarna de gereformeerde gezindten in bijvoorbeeld Nederland in zijn greep houden. Het evangelicalisme heeft ook een dosis levensheiliging meegekregen via de heiligingsbewegingen van de 19de eeuw. Continue reading “De Ondraag’lijke Last der Levensheiliging”

Advertisements

Waarom gelovigen gevoelig zijn voor populisme

Flag of the German ChristiansIk weet nog dat wij vroeger thuis De Schuilplaats van Corrie ten Boom lazen. Rode wangetjes, niet alleen vanwege het spannende verhaal van deze Haarlemse verzetsfamilie in de Tweede Wereldoorlog maar ook vanwege het feit dat een van onze geloofsgenoten in de naam van Jezus haar leven en dat van haar familieleden in de waagschaal stelde om Joden te redden. In mijn beleving van het verhaal was het juist het geloof van deze familie ten Boom dat hen in staat stelde om moedig het hoofd te bieden aan de nazi. Sterker nog, het chiliastische geloof (d.w.z. het geloof in een komend duizendjarig rijk na de wederkomst van Christus) gaf aan de ten Boom familie een bijzonder perspectief dat het voor hen mogelijk maakte de bezetting van de nazi’s te verstaan als een satanische aanval op Gods oogappel, het Joodse volk. Verzet namens God. Mooier kon het niet. Continue reading “Waarom gelovigen gevoelig zijn voor populisme”

Advertisements

Theologie in de 21ste eeuw: de taak van een discipline in het nauw

Wat is de taak van theologie vandaag? Voor sommigen is dit een zinloze vraag. Het gaat er toch om met de theologische arbeid God te eren door die ten dienste te stellen van de Kerk die het lichaam van Christus op aarde is? Het is niet voor niets dat Karl Barth in het midden van de 20ste eeuw zijn magnum opus de titel Kirchliche Dogmatik meegaf; juist in een tijd dat dogma en kerk in protestantse kringen vrij weinig voeling meer met elkaar hadden. Theologie moest weer teruggebracht worden bij de Kerk. De Kerk was immers Gods schepping in Christus, een tot leven geroepen gemeenschap van mensen die de eerstelingen zijn van de rijke oogst die komen moet. Continue reading “Theologie in de 21ste eeuw: de taak van een discipline in het nauw”

Advertisements

De nieuwe donorwet: is orgaandonatie bijbels?

De Eerste Kamer heeft de nieuwe donorwet aangenomen. Sommigen blij, anderen niet. Wel raar, een overheid die grossierder wordt in de lijken van haar dode onderdanen. Ik heb er ambivalente gevoelens bij. Aan de ene kant mag de overheid niet zomaar beschikken over de lichamen van haar onderdanen; ook niet na hun dood. Dat kan gewoon helemaal niet. Aan de andere kant is er een schreeuwende behoefte aan orgaandonatie. Er gaan letterlijk mensen dood die gered zouden kunnen worden met een orgaantransplantatie. Dus ik kan het wel een beetje begrijpen. D66 speelt ook wel een beetje dubbelspel, lijkt me, aan de ene kant de maximale individuele vrijheid van het individu voorstaan, maar dan gelijk ook, uh, eigenlijk helemaal niet! Je lichaam behoort de overheid toe, tenzij…

Continue reading “De nieuwe donorwet: is orgaandonatie bijbels?”

Advertisements

Het hart van de zaak: waarom apologetiek faalt te overtuigen

The Heart of the Matter: Why Apologetics Fails to Convince

This is the pre-editorial version of my recent (Dutch language) article for newspaper Reformatorisch Dagblad, a conservative newspaper in the Netherlands, on why apologetics fails to convince its audience. I use James K. A. Smith’s book “Desiring the Kingdom” to show that apologetics doesn’t reach the human heart, the real locus of dedication and source of transformation.
Continue reading “Het hart van de zaak: waarom apologetiek faalt te overtuigen”

Advertisements

Het einde van apologetiek?

My pre-edited article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad, March 2014

Myron Penner’s boek The End of Apologetics: Christian Witness in a Postmodern Context ontving onlangs de 2014 Award of Merit prijs van Christianity Today. Penner stelt—net als ik in mijn vorige Weerwoord deed—vragen bij de manier waarop apologetiek bedreven wordt. Continue reading “Het einde van apologetiek?”

Advertisements

Apologetiek als Probleem

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in January 2014.

Hoe komt het dat apologetische argumenten meestal niet werken? Voor ons christenen voorzien ze in een behoefte: apologetiek verschaft ons geloof een redelijke basis. Het voorziet in de onderbouwing van de plausibiliteit van een christelijk wereldbeeld. Maar helpen de argumenten wanneer u over het tuinhek hangend met de buurman in gesprek gaat of wanneer u met een vriendin ergens koffie gaat drinken? Nauwelijks. Continue reading “Apologetiek als Probleem”

Advertisements

Is vandaag een andere apologetiek nodig dan vroeger?

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in June 2012.

Apologetiek is verdediging het christelijk geloof. De apologetiek springt in op de vragen die gesteld worden door ongelovigen. Deze vragen zijn altijd gerelateerd aan de cultuur waarin men leeft. Denkbeelden die een bepaalde periode domineren drukken daarom hun stempel op de apologetische discussie. Christenen zijn bovendien zelf kinderen van hun tijd. Daarom zullen de apologetische antwoorden altijd ingekleurd worden door de thema’s van de omringende cultuur. De afgelopen 200 jaar heeft grote veranderingen gebracht in de Westerse cultuur. Wat betekent dit voor de apologetiek? Continue reading “Is vandaag een andere apologetiek nodig dan vroeger?”

Advertisements