Fundamentalisme: De kunst van het God onder de duim hebben.

ben-white-181034-unsplash(Op verzoek hier een vertaling van mijn eerder artikel: Fundamentalism: The Art of Owning God.)

Lastige vraag: wat is fundamentalisme? Je kunt dit geschiedkundig benaderen maar ook conceptueel. Laten we de laatste kiezen, want anders gaat dit artikel veel te lang worden.

Ik herinner me nog wel, toen ik zelf nog evangelisch was en eigenlijk stiekem een fundamentalist, dat ik de beschuldiging van fundamentalisme altijd wegwuifde. Wij waren niet te vergelijken met de moslimextremist die bloeddorstig het zwaard heft. Ook leken wij in de verste verten niet op die wereldmijdende sektes die in hun eigen zeepbel leven. Als ik me het goed herinner, was mijn tegenargument dan ook vooral dat wij evangelischen open staan voor de wereld. En dat is tot op zekere hoogte nog waar ook, maar, let wel, alleen tot op zekere hoogte. Uiteindelijk creëren evangelische christenen hun eigen versie van de wereld waarbij ze dingen van de wereld kopiëren die dan wel hun uiterlijke conformiteit aan die wereld behouden maar qua inhoud volledig worden overmeesterd en getransformeerd ten behoeve van de subcultuur. Denk bijvoorbeeld aan de christelijke rock die nu ineens “Scripturally rooted” (bijbelgetrouw) moest zijn. Waren evangelischen wel echt anders dan fundamentalisten?
Continue reading “Fundamentalisme: De kunst van het God onder de duim hebben.”

Advertisements

Fundamentalism: The Art of Owning God

ben-white-181034-unsplashTough question: what is fundamentalism? There are historical answers and conceptual answers. Let’s go for the latter so as not to make this post too long.

I remember, back in the day, when I was a fundamentalist evangelical, that I shrugged off accusations of fundamentalism. We could not be equated with gun-touting muslim terrorists, nor were we like those world eschewing Christian sects that live in a bubble all of their own. Indeed, if I remember correctly, my argument then was that we evangelicals are more open to the world. This is true to an extent, but only an extent. In the end, evangelicals set up their own version of the world, copying things from the world that maintain their outward conformity to the world but are thoroughly transformed and mastered for the sub culture. Was there really a difference? Continue reading “Fundamentalism: The Art of Owning God”

De Ondraag’lijke Last der Levensheiliging

CampMeeting4.gifChristenen zijn door de eeuwen aan de haal gegaan met het ideaal van een volmaakte geloofsgemeenschap. Het begon al met de Donatisten die vonden dat mensen die tijdens de christenvervolging onder Diocletianus hun geloof verloochend hadden niet opnieuw in de Kerk konden worden opgenomen. Later waren het de anabaptisten die meenden dat de Kerk een zuivere gemeenschap moet zijn die zich afzonderde van de wereld om zo levensheiliging na te streven. In het Genève van Calvijn drukte de regel der dankbaarheid zwaar op het sociale leven en bleef ook daarna de gereformeerde gezindten in bijvoorbeeld Nederland in zijn greep houden. Het evangelicalisme heeft ook een dosis levensheiliging meegekregen via de heiligingsbewegingen van de 19de eeuw. Continue reading “De Ondraag’lijke Last der Levensheiliging”

Advertisements

Waarom gelovigen gevoelig zijn voor populisme

Flag of the German ChristiansIk weet nog dat wij vroeger thuis De Schuilplaats van Corrie ten Boom lazen. Rode wangetjes, niet alleen vanwege het spannende verhaal van deze Haarlemse verzetsfamilie in de Tweede Wereldoorlog maar ook vanwege het feit dat een van onze geloofsgenoten in de naam van Jezus haar leven en dat van haar familieleden in de waagschaal stelde om Joden te redden. In mijn beleving van het verhaal was het juist het geloof van deze familie ten Boom dat hen in staat stelde om moedig het hoofd te bieden aan de nazi. Sterker nog, het chiliastische geloof (d.w.z. het geloof in een komend duizendjarig rijk na de wederkomst van Christus) gaf aan de ten Boom familie een bijzonder perspectief dat het voor hen mogelijk maakte de bezetting van de nazi’s te verstaan als een satanische aanval op Gods oogappel, het Joodse volk. Verzet namens God. Mooier kon het niet. Continue reading “Waarom gelovigen gevoelig zijn voor populisme”

Advertisements

Billy Graham Dead: A Group Portrait of the Demise of Evangelical Public Theology

billy-grahamWith the death of Billy Graham, American evangelicalism stands to lose more than just a great leader. It is the loss of an example how to live biblically (however that was interpreted and practiced by Graham and in spite of the fact that I have quite different ideas of what that entails) as well as publicly. The current generation of evangelicals has lost this art, driving the two, Christianity and the public sphere, apart with disastrous consequences. The best public theology evangelicals can muster these days comes in the form of support for Donald Trump. It is an incoherent attempt to unilaterally enforce certain conservative values re-branded as Christian (at the expense of many other more biblical concerns) by means of riding the ticket with a man who is the embodiment of contradiction of those very values. This radical transformation is no better represented, sadly, than by the example set by his own son Franklin Graham. Continue reading “Billy Graham Dead: A Group Portrait of the Demise of Evangelical Public Theology”

Advertisements

Misogynistic Theology: Keeping Women Out!

A transcript from audio on the Desiring God website on January 22 gives Piper’s answer to the question: “whether women should be models, mentors, and teachers for those preparing for a role that is biblically designed for spiritual men.” He observes that, unlike in college, in Seminaries a young man “is now submitting himself to a community of teachers who, by their precept and example, are called to shape his mind and his heart for vocational pastoral ministry.” It is therefore Piper’s opinion that to “distinguish the seminary teaching role from the pastoral teaching role in such a way that the biblical restriction to men does not apply to the seminary teaching results in a serious inconsistency.” He concludes that ” in seeking to justify women teacher-mentors for aspiring pastors, one will be hard put to stress that they’re not in the same category as pastors, and thus, as we believe, out of step with the Scriptures.” Continue reading “Misogynistic Theology: Keeping Women Out!”

Advertisements

Does Staring at God’s Glory Make You Spiritually Healthy? No!

According to John Piper “[w]e will find mental health when we stop staring in the mirror, and fix our eyes on the strength and beauty of God.” His tweet on Twitter got plenty of likes and retweets. But is it this true? No, not at all! For a number of reasons.

Screen-Shot-2018-02-06-at-6.11.28-PM.png

Continue reading “Does Staring at God’s Glory Make You Spiritually Healthy? No!”

Advertisements

How Bonhoeffer Can Be an Ally for Trump Voters

 

When Liberty University’s president Jerry Falwell Jr. announced his endorsement for Trump, I was amazed at the rhetoric that justified the evangelical vote for a Trump presidency. As someone with close ties to the evangelical community my amazement turned into horror as I witnessed how evangelical leaders across the board joined in the call to urge evangelical voters to love up on Trump. Continue reading “How Bonhoeffer Can Be an Ally for Trump Voters”

Advertisements

Review of “The Future of Evangelical Theology” by Amos Yong

UnknownFrom the title “The Future of Evangelical Theology. Soundings from the Asian American Diaspora” it is evident that Amos Yong is seeking a renewal of Evangelical Theology. If this would be the sole purpose of the book his attempt would be partially successful and partially unsuccessful at providing the impetus for momentum. Reading the book, however, it becomes quite clear that Yong has a secondary aim. This is also evidenced in the subtitle. He seeks to call his fellow Asian American Evangelical theologians to retrieve their own Asian distinctiveness and locate it at the heart of their theologizing endeavor within an Evangelical context. Yong sets himself to this task with great persuasion and effectiveness.

Continue reading “Review of “The Future of Evangelical Theology” by Amos Yong”

Advertisements

Bonhoeffer’s Dialectical Christocentrism

For those who are interested, here is a piece that explains what my Bonhoeffer dissertation is all about and what will determine my theological program after that. It may be a little dense and technical, but if you want to get the whole picture of how my work on Bonhoeffer connects with the future of the Church, you will want to read this post.

Continue reading “Bonhoeffer’s Dialectical Christocentrism”

Advertisements